ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
ส่วนหนึ่งของลูกค้าองค์กรชั้นนำ

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Systems)
1. บริษัท โอสถสภา จำกัด (Target Setting & Performance Review 11 รุ่น)
2. บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (Strategic Planning / KPI & Action Plan)
3. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (Performance Management System)
4. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (การกำหนดกลยุทธ์ ฝ่ายขาย Modern Trade)
5. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KPI & Action Plan)
6. บริษัท ไทย ซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด (Business Strategic Planning)
7. บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI)
8. บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด (หลักสูตร Smart Goal Setting)
9. EPSON Precision (Thailand) Ltd.(SWOT Analysis 4 รุ่น)
10. EPSON Precision (Thailand) Ltd.(Goal Setting & Strategic Action Plan 2 รุ่น)
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (หลักสูตร Strategies GHB Smart Planning)
12. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน (โค้ก) (Sale Strategic Action Plan)
13. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน (โค้ก) (Strategic Planning & Management)
14. บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน (Performance Management System)
15. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน (Strategic Action Plan)
16. บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด มหาชน (การทำแผนกลยุทธ์องค์กรประจำปี)
17. บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด มหาชน (Strategic Action Plan for Manager)
18. บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด มหาชน (Effective Action Plan)
19. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน (Performance Management System)
20. บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน (การจัดทำระบบบริหารผลงานและประเมินผลงาน)
21. AGC Automotive (Thailand) Co., Ltd. (การทำแผนกลยุทธ์ Digital Transformation)
22. Marine Gold Products Co., Ltd. (Strategic Planning)
23. Marine Gold Products Co., Ltd. (การกำหนด OKRs)
24. Marine Gold Products Co., Ltd. (การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์)
25. Marine Gold Products Co., Ltd. (การขับเคลื่อนคนให้สำเร็จตามแนวทาง OKRs)
26. Marine Gold Products Co., Ltd. (MGR OKRs Workshop 2019)
27. บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด (การจัดทำระบบบริหารผลงานและประเมินผลงาน)
28. Y.R.C. Textile Co., Ltd. (Strategic Planning Goal Setting & Action Plan)
29. Y.R.C. Textile Co., Ltd. (การประเมินปัจจัยภายในองค์กรเพื่อวางแผนกลยุทธ์)
30. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
31. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (Objective Setting & Alignment)
32. กลุ่มบริษัท เขาช่อง จำกัด (Performance Management System)
33. บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (การจัดทำระบบประเมินผลงาน)
34. YOKOGAWA (THAILAND) LTD. (Strategic Action Plan)
35. บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (การกำหนด OKRs)
36. Hi-Tech Apparel Co., Ltd. (Strategic Management)
37. Nitto Denko Material (Thailand) Co., Ltd. (SMART KPI Setting)
38. TOKIN Electronic (Thailand) Co., Ltd (Strategic Planning)
39. TOKIN Electronic (Thailand) Co., Ltd (Performance Management System)
40. สตาร์มาร์ค กรุ๊ป (หลักสูตร Business Strategic Planning)
41. สตาร์มาร์ค กรุ๊ป (หลักสูตร Strategic Goal Setting 2 รุ่น)
42. สตาร์มาร์ค กรุ๊ป (หลักสูตร Strategic Action Plan)
43. บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟ็คเจอร์ จำกัด (Goal/KPI Setting)
44. บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟ็คเจอร์ จำกัด (Strategic Action Plan)
45. บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟ็คเจอร์ จำกัด (Performance Appraisal)
46. บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (หลักสูตร Strategic Action Plan)
47. บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) (HR : Strategic Action Plan)
48. Symphony Communication PLC (Goal/KPI Setting)
49. บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI 4 รุ่น)
50. บริษัท ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด (การจัดทำระบบปรัหารผลงาน)
51. บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด (การจัดทำระบบการบริหารผลงานและประเมินผลงาน)
52. SIAMESE ASSET Co., Ltd. (การจัดทำระบบการบริหารผลงานและประเมินผลงาน)
53. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน (Performance Management System)
54. E.C.T. PROFESSTIONAL CO.,LTD. (การจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปี)
55. บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด (Strategic Planning & Competency)
56. บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Strategic Action Plan 2 รุ่น)
57. บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด (Performance Management System)
58. บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด (Strategic Action Plan)
59. Thai Sintokogio Co., Ltd. (การจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปี)
60. MS First Enterprise Co., Ltd. (Strategic Management)
61. Teamplas Group Co., Ltd. (Business Strategic Planning & Goal Setting)
62. Mayekawa (Thailand) Co., Ltd. (Business Strategic Planning)
63. HOSEI Brake (Thailand) Co., Ltd. (Smart Goal Setting)
64. MS Group (Strategic Management)
65. Lee & Steel Co., Ltd. (Business Strategic Planning - Goal Setting)
66. บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด (หลักสูตร Balanced Scorecard)
67. บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
68. บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (การจัดทำระบบประเมินผลงาน ฐาน KPI)
69. บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด (การจัดทำระบบประเมินผลงาน)
70. บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด (OKRs Setting & Action Plan)
71. บริษัท โปรเจ็ค ฟิลด์ จำกัด (Performance Management System)
72. SC Concrete Co., Ltd. (Performance Management System)
73. SC Real Estate Co., Ltd. (Performance Management System)
74. บริษัท โตโยต้า เจริญค้า จำกัด (การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน บนฐาน KPI)
75. บริษัท เอฟ.บี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (การประเมินผลงานบนฐาน KPI)
76. บริษัท เอ็นเซิฟ พาวเวอร์ จำกัด (Goal Setting & Performance Appraisal 3 รุ่น)
77. AAE Engineering Co., Ltd. (การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)
78. Project Field Co., Ltd. (Strategic Performance Management System)
79. PSG Intertrade Co., Ltd. (Strategic Action Plan)
80. PP Ontime Co., Ltd. (Business Strategic Planning)
81. PP Ontime Co., Ltd. (Goal/KPI Setting)
82. PP Ontime Co., Ltd. (Strategic Action Plan)
83. Happy Move Co., Ltd. (Business Strategic Planning & Goal Setting)
84. TLS Group South East Asia Co., Ltd. (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)
85. บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด (Smart KPI & Effective Action Plan)
86. บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด (การประเมินผลงานบนฐาน KPI & Competency)
87. บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด (Smart KPI & Effective Action Plan)
88. บริษัท ธีระพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (Performance Management)
89. บริษัท วีไอพี ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จำกัด (บริหารผลงานแบบ OKRs & KPI)
90. K-Software Co., Ltd (Strategic Action Plan)
91. Hydroquip Co., Ltd (Strategic Action Plan)
92. Abacus Trading Co., Ltd. (OKRs Setting & Implementation)
93. บริษัท มั่งมีมาร์ท จำกัด (การจัดทำระบบประเมินผลงาน)
94. การรถไฟแห่งประเทศไทย (การบริหารผลงาน และพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์)
95. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (การวางยุทธศาสตร์ เพื่อการเติบโตและยั่งยืน)
96. ชมรมบริหารงานบุคคล ปิ่นทอง (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)
97. ชมรมบริหารงานบุคคล บางขุนเทียน (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)
98. ชมรมบริหารงานบุคคล บางขุนเทียน (OKRs)
99. ชมรมบริหารงานบุคคล ไฮ-เทค (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI)
100. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Business Strategic Planning 4 รุ่น)
101. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Business Strategic Thinking 2 รุ่น)
102. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Smart Goal Setting & Effective Action Plan 3 รุ่น)
103. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Goal/KPI Setting & Alignment)
104. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : ขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จด้วยระบบ OKRs)
105. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Strategic Performance Management System 4 รุ่น)
106. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : การประเมินผลงานบนฐาน KPI & Competency 3 รุ่น)
107. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public : Effective Action Plan)
108. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ พีเพิล จำกัด (Public :การบริหารและประเมินผลงาน ฐาน KPI)
109. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ พีเพิล จำกัด (Public :Strategic Planning) 2 รุ่น
110. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (การวิเคราะห์ SWOT,กำหนดกลยุทธ์)
111. กระทรวงการคลัง (แนวทางการจัดทำระบบบริหารผลงาน ของภาคเอกชน)
112. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Strategic Management)
113. มหาวิทยาลัยมหิดล (การถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการ 8 รุ่น)
114. Public Training (Performance Management & Performance Appraisal 4 รุ่น)
115. TOP Professional & Development Co., Ltd. (Public PMS)
116. Public Training (Effective OKRs)
117. บริษัท Soft Logic Center จำกัด (Public : OKRs)

ระบบบริหารงานบุคคลอื่นๆ
1. DENSO International Asia Co.,ltd. (Competency Evaluation)
2. บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน (Competency Management)
3. บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน (Job Evaluate & Salary Structure)
4. บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน (การกำหนด Job KPI & Competency)
5. บริษัท ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด (SMART JD & Competency)
6. บริษัท ไทยนิชิมัตสุ ก่อสร้าง จำกัด (Job Evaluate & Salary Structure)
7. บริษัท กรุงไทย ออพติค จำกัด (Salary Structure & Staff Cost Management)
8. Thai Toko Engineering Co., Ltd (SMART JD & การประเมินเพื่อปรับตำแหน่ง)
9. บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด (SMART JD & Competency Management)
10. TOKIN Electronic (Thailand) Co., Ltd (Competency Management)
11. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน (Competency Management 2 รุ่น)
12. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มหาชน (Job Evaluate & Salary Structure)
13. บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด (SMART JD)
14. บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด (Organization Structure & Staff Cost Management)
15. Thai Mekki Co.,Ltd. การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
16. Union Belt Co., Ltd. (Job Evaluate & Salary Structure)
17. บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟ็คเจอร์ จำกัด (Competency Management)
18. Cavagna Group Asia Co., Ltd. (Job Evaluate & Salary Structure)
19. บริษัท มั่งมีมาร์ท จำกัด (SMART JD)

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
1. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (Strategic Thinking)
2. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Problem Solving & Decision Making)
3. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Analytical Thinking & Problem Solving)
4. บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (System Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ)
5. EXIM ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (System Thinking)
6. บริษัท พรีเมียร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (System Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ)
7. Thai Yazaki Group (Logical Thinking & Decision Making)
8. YOKOGAWA (Thailand) Co., Ltd. (System Thinking & Problem Solving)
9. Bridgestone Specialty Tire Manufacturing Co., Ltd. (Logical Thinking)
10. บจก. เอ็น.จี.เค. สปาร์คปลั๊ก (Conceptualization & Problem Solving Skills)
11. บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด มหาชน (การแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
12. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking 2 รุ่น)
13. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking 4 รุ่น)
14. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making 3 รุ่น)
15. บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (Problem Solving & Decision Making)
16. Accretech Thailand Co., Ltd. (หลักสูตร Problem Solving)
17. Accretech Thailand Co., Ltd. (หลักสูตร Decision Making)
18. Accretech Thailand Co., Ltd. (หลักสูตร Strategic Thinking)
19. Inabata Thai Co., Ltd. (หลักสูตร Problem Solving & Decision Making)
20. Yamazen (Thailand) Co., Ltd. (หลักสูตร Problem Solving & Decision Making)
21. BSH Home Appliance Ltd. (หลักสูตร Problem Solving & Decision Making)
22. บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Problem Solving & Decision Making)
23. บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)
24. ITOH SEIKO (THAILAND) CO., LTD. (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)
25. บริษัท ซี.แอล.พี. เอ็นจิเนียนริ่ง จำกัด (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)
26. บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด (การคิดเป็นระบบ System Thinking)
27. สำนักนายกรัฐมนตรี (Problem Solving & Decision Making)
28. สำนักนายกรัฐมนตรี (การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking)
29. สถาบันพระปกเกล้า (Problem Solving & Decision Making)
30. สถาบันพระปกเกล้า (การวางแผนและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ)
31. สถาบันอาหาร (Public การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking)
32. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking)
33. The Prince Royal's College (Problem Solving & Performance Improvement)
34. มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ (การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking)
35. บริษัท Soft Logic Center จำกัด (Public : Problem Solving & Decision Making)
36. บริษัท Soft Logic Center จำกัด (Public : Strategic Thinking)

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
1. TOYOTA Motor (Thailand) Co., Ltd.(การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 7 รุ่น)
2. IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD. (การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม)
3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร)
4. GP Motor (Thailand) Co., LTd. (การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร)
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร)
6. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมของทีม 2 รุ่น)
7. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพ็ค จำกัด (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)
8. Thai Tohken Thermo Co,. Ltd. (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)
9. บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด (การสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)
10. กรมอุตุนิยมวิทยา (การออกแบบ ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)
11. กรมอุตุนิยมวิทยา (การจัดทำแผนงานสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร)
12. กรมอุตุนิยมวิทยา (การขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน)
13. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (การสร้างค่านิยมองค์กร)
14. มหาวิทยาลัย เทคโนฯราชมงคล รัตนโกสินทร์ (การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร)
15. มหาวิทยาลัย เทคโนฯราชมงคล รัตนโกสินทร์ (การจัดทำแผนงานสร้างวัฒนธรรมฯ)

หลักสูตรพัฒนา ผู้จัดการ หัวหน้างาน ด้านการบริหารงานบริหารคน
1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) (การพัฒนาบุคลากร และ การทำงานเป็นทีม)
2. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน)
3. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (การทำงานเป็นทีม 4 รุ่น)
4. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (การสร้างการทำงานเป็นทีม)
5. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (การสร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม)
6. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน (Team Performance)
7. BG Container Glass Company Limited (Smart Manager)
8. Ocean Network Express Co., Ltd. (Leadership : Professional Management)
9. บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด (PATCO) (Smart Manager)
10. Almet Thail Co.,Ltd. (หลักสูตร Professional Management)
11. บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด (หลักสูตร Professional Management)
12. Magnecom Technology Precision (มหาชน) (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ 5 รุ่น)
13. AeroFlex Co.,Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
14. General Group (ลูกอมอาร์ทบีท) (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
15. Thai auto Tools Co., Ltd. (หลักสูตร Supervisory Skill)
16. Transtec Industry Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
17. Thai Sintokogio Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
18. JNC Nonwovens Co., Ltd. (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
19. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ)
20. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public Team Motivation การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน)
21. Diversey Hygiene (Thailand) Co., Ltd. (Team Synergy)
22. Mdec International (1991) Co., Ltd. (การสร้างความรักสามัคคีในองค์กร

Train the Trainer การสอนงาน และ Presentation
1. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer)
2. King Power International Co.,Ltd. (หลักสูตร ยำ Presentation 2 รุ่น )
3. บมจ. SVI (หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน)
4. AeroFlex Co.,Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer)
5. Allegro Micro system (Thailand) Co.,Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer 2 รุ่น)
6. บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)
7. บริษัท คิวพี ไทยแลนด์ จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)
8. บริษัท ลาชูเล่ เอเชีย จำกัด (หลักสูตร Train the Trainer)
9. Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co.,Ltd. (หลักสูตร Public Speaking)
10. บริษัท V-Net Global Co.,Ltd. (หลักสูตร Train the Trainer 2 รุ่น)
11. กรุงเทพมหานคร (หลักสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน 4 รุ่น)
12. วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี (หลักสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน)
13. สาธารณสุข จ.ปทุมธานี (หลักสูตร Sum Presentation 2 รุ่น)
14. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (หลักสูตร Sum Presentation)
15. Public Training (หลักสูตร Sum Presentation 2 รุ่น)

การบริหารบุคลากร และพัฒนาบุคลากรอื่นๆ
1. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลักสูตร Happy Work Place)
2. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน (โค้ก) (Performance Coaching)
3. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Professional Management)
4. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จิตสำนึกรักองค์กร 4 รุ่น)
5. Team Precision Public Company Limited (Coaching & Mentoring Techniques)
6. นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ (Public การพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมายตัวชี้วัด)
7. NYK Line (Thailand) Co., Ltd. (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
8. บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด (Calbee) (หลักสูตร การทำงานด้วยความสุข)
9. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (การโค้ชและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน)
10. Creative innovation Technology Co.,Ltd. (การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
11. SCG Authorized Dealer (ปัญญา กรุ๊ป)(หลักสูตร การบริหารงาน บริหารคน)
12. Givaudan (Thailand) Co., Ltd. (หลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ)
13. บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (หลักสูตร Positive Thinking)
14. บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด (การตลาดภาคปฏิบัติ)
15. บริษัท MIR World Wide Co.,Ltd. (หลักสูตร ภาวะผู้นำ)
16. บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (การสร้างทีมงานมืออาชีพ 3 รุ่น)
17. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เข้าใจคน เข้าใจงานประสานความเป็นเลิศ 3 รุ่น)
18. วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี (หลักสูตร การบริหารแผนงานโครงการ)
19. สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (การพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน)
20. สำนักงานชลประทานที่ 14 (แนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ)

 
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาบางส่วน
   
โอสถสภา รุ่น 1 TOYOTA Motor (Thailand) ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกรุงศรีฯ SCG Building Materials Kawasaki Motor Enterprise
Nestle (Thai) Good Year (Thailand) Siam Makro
Bridgestone NCR บมจ.หาดทิพย์ (โค้ก) ฺBGC (เครือ บางกอกกลาส)
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ King Power รุ่น 1 Sumitomo Rubber Thailand
Central Marketing Group VOLVO & UD TRUCK ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Premier Marketing Public Easy Buy Public Company Thai Summit Group
HAYASHI TELEMPU VIV Interchem บมจ. ซิโน-ไทย รุ่น 1
บมจ. ซิโน-ไทย รุ่น 3 SCG Dealer King Power รุ่น 2
บมจ. ซิโน-ไทย รุ่น 2 Transtec Industry Thai Sintokogio
JNC Nonwovens Co.,Ltd. VIV Interchem Sumitomo Rubber Thailand
NYK Line (Thailand) TOYOTA เจริญค้า ราชบุรี Maxwell Innovation
HAYASHI TELEMPU Sumitomo Rubber PATCO GROUP
TOYOTA Motor (Thailand) 2 TOYOTA Motor (Thailand) 3 TOYOTA Motor (Thailand) 4
Global Plast Excellent People Burapa Prosper
TRN HRD Pro Club สุราษฎรฺธานี สาธารณสุข จ.ปทุมธานี
V Net Global Sum Presentation 2 ประมวลภาพงานสัมมนา
V-Net Global MIR World Wide สกย
   
MIR World Wide   HRD Pro Club กรุงเทพ   Global Plast
   
TLS Group   การรถไฟแห่งประเทศไทย   สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
   
Hi-Tech Industrial Estate   Kewpie (Thailand)   วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี
   
CLP Engineering   Natur (F.B.C. International)   JATCO Co., Ltd.
   
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข 2   สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   กรุงเทพมหานคร
   
SVI Public Co., Ltd.   ชมรมบริหารงานบุคคล ปิ่นทอง   Natur Corporation Co., Ltd.
   
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข 3   ชมรมบริหารงานบุคคล ปิ่นทอง   Natur Corporation Co., Ltd.
   
Excellent People   กรมอุตุนิยมวิทยา   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน
   
Excellent People (HRD2)   Tsubakimoto Automotive   สำนักงาาน ปปง.
   
Givaudan Co., Ltd.   Burapa Prosper   กระทรวงการคลัง
   
กรุงเทพธุรกิจ : คิดเชิงระบบ 2   Sum Presentation   Happy Move
   
Mayekawa Thailand   HITACHI Automotive Systems   Chavanan Corporation
   
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   กรมอุตุนิยมวิทยา   บมจ. Team Precision
   
บมจ. ซิโน-ไทย รุ่น 4   โอสถสภา รุ่น 2   มหาวิทยาลัยมหิดล
   
โอสถสภา รุ่น 3   โอสถสภา รุ่น 11   HOSEI Brake
   
AeroFlex   กรุงเทพธุรกิจ   Almon (Thailand)
   
AeroFlex   Calbee   Soft Logic Center
   
อีสเทิร์น โพลีแพค   TPAC TPCC   กรุงเทพธุรกิจ
   
กรุงเทพมหานคร   สำนักปลัดสำนักนายก   STARMARK GROUP
   
General Group (ฮาร์ทบีท)   สำนักวิจัยกรมอุตนิยมวิทยา   บ.ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
   
STARMARK GROUP 2   IMPACT Exhibision   Magnecom (TDK)
   
STARMARK GROUP 3   Bridgestone Specialty Tire   Magnecom (TDK) 2
   
มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 17   PSG Inter Trade (FITT)   บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
   
บจ. บางกอกแลนด์ เอเจนซี่   ENSERV POWER   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
EPSON PRECISION รุ่น 1   EPSON PRECISION รุ่น 2   Power Line Engineering
     
เนาวรัตน์ พัฒนาการ (ผู้บริหาร)   กลุ่มบริษัท เขาช่อง