ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมผลงานเขียน หนังสือด้านการบริหารงาน และ พัฒนาคน