ฝึกอบรมสัมมนา ระบบบริหารผลงาน และ พัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยากร ที่ปรึกษา ระบบบริหารผลงานและพัฒนาองค์กร
 
Down Load ประวัติ อ.เชน

อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช (อ.เชน)
- วิศวะกรรมศาสตร์(วศบ.ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี(บางมด)
- วิศวกรไฟฟ้า ,วิศวกรโครงการ ,ผู้จัดการโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
- Sale Engineer, Programmer ,Web Master
- ธุรกิจส่วนตัวด้าน Computer และ Software
- ผลงานเขียน "บริหารผลงานอย่างไรให้ถึงเป้า" และ "ปั้นตนเองให้เป็นผู้บริหาร"

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Smart Goal Setting (KPI) & Strategic Action Plan
- Business Strategic Planning
- Performance Management Systems (KPI)
- Core Value & Corporate Culture
- Systemic Thinking/Problem Solving/Strategic Thinking
- Job Evaluation & Salary Structure
- Competency Development
- Project Management