การทำงานเป็นทีม บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง & คอนสตรัคชั่น รุ่น 4
 
Web Album Maker 2.2