หน้า จากทั้งหมด 10 หน้า
  แนวทางการทำ competency Development อย่างมีประสิทธิภาพ7/2/2563 10:07:47
  7 ข้อผิดพลาด จากการทำ OKRs แบบผิดๆ6/2/2563 16:51:36
  7 เรื่องของบุคลากร ที่องค์กรต้องปรับตัว3/2/2563 19:14:18
  PA, PMS, SPMS เหมือนกันมั๊ย? แค่ตั้งชื่อให้ดูแพง หรืออย่างไร?22/5/2561 10:53:55
  ระบบมันยาก หรือเราทำให้มันยาก22/5/2561 10:51:28
  มี KPI ไว้เป็นเป้าทำงาน ไม่ใช่แค่เอกสารประเมินผล22/5/2561 10:50:04
  คนของเรา ทำงานสะเปะสะปะ ขาดความสามารถ หรือไม่เต็มที่22/5/2561 10:45:22
  KPI สีเทา9/5/2561 7:27:27